Segreto

Första äventyret
Första äventyret

Clarali Moretto, Clio De Laurentis och Lucia Pieroni kallades till en ganska nedgången lokal av sina ägare och skapare. Där fick de vänta i receptionen medan de hörde både ägare och skapare tala inne i ett angränsande rum. Till sist dök Bastian Furetto upp och meddelade att de skulle lämna ett paket till Padre Morte på den protestantiska kyrkogården samma natt. Paketet överlämnades och det var en kartong som var cirka 40×40 centimeter stor. Innehållet avslöjades inte.

Karaktärerna begav sig i bil till sagda kyrkogård och lyckades ta sig över muren i och med att grindarna var låsta. Väl där inne rörde de sig mellan statyer och gravstenar tills de nådde fram till en öppning, en tom gräsplätt. Där framsteg Padre Morte samtidigt som de vildkatter som uppehållit sig på kyrkogården drog sig närmare på ett näst intill organiserat sätt. Man gjorde ett försök att leverera paketet, men Padre Morte vägrade att ta emot det, meddelade att det inte var från någon av de karaktärerna trodde, utan från Siero och jagade mer eller mindre iväg budbärarna med hjälp av katterna.

De begav sig då med paketet till Bastians våning och insåg snabbt efter kontakt med sina skapare att ingen av dem låg bakom uppdraget över huvud taget. Sheriffen dök upp samman med underhuggare och tog hand om paketet i fråga.

((Har jag glömt något?))

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.