Segreto

Första äventyret

Första äventyret

Clarali Moretto, Clio De Laurentis och Lucia Pieroni kallades till en ganska nedgången lokal av sina ägare och skapare. Där fick de vänta i receptionen medan de hörde både ägare och skapare tala inne i ett angränsande rum. Till sist dök Bastian Furetto upp och meddelade att de skulle lämna ett paket till Padre Morte på den protestantiska kyrkogården samma natt. Paketet överlämnades och det var en kartong som var cirka 40×40 centimeter stor. Innehållet avslöjades inte.

Karaktärerna begav sig i bil till sagda kyrkogård och lyckades ta sig över muren i och med att grindarna var låsta. Väl där inne rörde de sig mellan statyer och gravstenar tills de nådde fram till en öppning, en tom gräsplätt. Där framsteg Padre Morte samtidigt som de vildkatter som uppehållit sig på kyrkogården drog sig närmare på ett näst intill organiserat sätt. Man gjorde ett försök att leverera paketet, men Padre Morte vägrade att ta emot det, meddelade att det inte var från någon av de karaktärerna trodde, utan från Siero och jagade mer eller mindre iväg budbärarna med hjälp av katterna.

De begav sig då med paketet till Bastians våning och insåg snabbt efter kontakt med sina skapare att ingen av dem låg bakom uppdraget över huvud taget. Sheriffen dök upp samman med underhuggare och tog hand om paketet i fråga.

((Har jag glömt något?))

Comments

Kultisten

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.