Home Page

rome-at-night-segway-rome.jpg

This page will be written in Swedish.

I nattens Rom finns många olika maktfraktioner. En trio av Nosferatu som trots brist på officiella titlar tycks ha all makt, en charmerande – men ack så ung – furste som dock tycks ta sitt uppdrag på fullaste allvar, en malkavledare som tycks driva en personlig vendetta mot stadens sheriff… Och det är bara vad man upptäcker när man skrapar på ytan.

Home Page

Segreto Kultisten